معماری
خانه > تماس با ما

تماس با ما

آدرس : مازندران – محمودآباد – کیلومتر ۲ محمودآباد به آمل

صندوق پستی: ۴۶۳۱۵۳۱۵   کد پستی: ۴۶۳۱۱۵۵۱۱۱

 پیش شماره :۰۱۱

تلفن های دانشگاه :۴۴۷۸۹۷۸۴ – ۴۴۷۸۹۲۱۷ – ۴۴۷۸۹۳۰۲

تلفکس مدیر اجرایی :۴۴۷۸۹۳۰۱

تلفکس امور اداری :۴۴۷۸۹۷۸۶

تلفکس امور مالی :۴۴۷۸۹۷۸۵

فکس آموزش :۴۴۷۸۹۷۸۳

دور نگار : ۴۴۷۸۹۳۰۱– ۰۱۱

قالب وردپرس