معماری
خانه > رشته های تحصیلات تکمیلی

رشته های تحصیلات تکمیلی

 • رشته تحصیلی کد رشته تحصیلی مقطع تحصیلی گروه تحصیلی زیرگروه تحصیلی
  عکاسی ۷۰۶۲ کارشناسی ارشد ناپیوسته هنر و معماری هنرهای تجسمی
  حسابداری ۵۱۸۰ کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم انسانی حسابداری
  مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیک
  ۶۳۸۸ کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم انسانی مدیریت
  مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی ۶۷۸۰ کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم انسانی مدیریت
  مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل
    کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم انسانی مدیریت
  مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات
    کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم انسانی مدیریت
           

   

   

قالب وردپرس