معماری
خانه > هیات علمی

هیات علمی

نام خانوادگی نام رشته تحصیلی مقطع تحصیلی گروه رشته تحصیلی
جنابی شهرام  مدیریت بازرگانی دکتری تخصصی علوم انسانی
ابطحی سید حسین مدیریت دولتي دکتری تخصصی علوم انسانی
حیدری نرجس باستان شناسی دکتری تخصصی هنر و معماری
 سازور  اعظم  سیاستگذاری علم وفناوری  دکتری تخصصی  علوم انسانی
بهرمانی سهیلا نقاشی دانشجوی دکتری هنر و معماری
فرامرز جواد حسابداری دانشجوی دکتری علوم اجتماعی
آزادیخواه بابک عکاسی دانشجوی دکتری هنر و معماری
علوی نژاد سمیه  مدیریت MBA دانشجوی دکتری علوم انسانی
ابراهیم زاده علی مهندسی عمران گرایش سازه دانشجوی دکتری فنی و مهندسی
 عبدی
 فاطمه  مهندسی فناوری اطلاعات -گرایش طراحی و تولید نرم افزار دانشجوی دکتری  فنی و مهندسی
صفری مجتبی باستان شناسی کارشناسی ارشد ناپیوسته هنر و معماری
صفوی زهرا تصویر سازی کارشناسی ارشد ناپیوسته هنر و معماری
برزگر عیسی حسابداری کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم اجتماعی
خلیلی شومیا محمدرضا حسابداری کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم اجتماعی
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
قالب وردپرس