معماری
خانه > کارکنان

کارکنان

نام خانوادگی نام رشته تحصیلی مقطع تحصیلی سمت
مهدوی مهدی زبان و ادبیات فارسی گرایش آموزش زبان فارسی دکتری تخصصی ریاست
اکبریان شعبان علوم تربیتی کارشناسی پیوسته مدیر اجرایی
مسلمی عقیل الهیات و معارف اسلامی کارشناسی ناپیوسته امور اداری
سازور اعظم سیاستگذاری علم وفناوری دکتری تخصصی معاون آموزش
رضازاده مهدی تاریخ کارشناسی ارشد امور دانشجویی و فرهنگی
اکبریان سمیه کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابرسی کارشناسی ناپیوسته امور مالی
محبی یاسر مدیریت بازرگانی و کامپیوتر کارشناسی ارشد مدیر فناوری اطلاعات
باخدا فریده جغرافیا و برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد ناپیوسته مسول آموزش
زارع زهرا مهندسی کامپیوتر کارشناسی پیوسته کارشناس آموزش
پاسخی نائره کارشناسی حرفه ای گرافیک – تصویرسازی کارشناسی ناپیوسته دبیرخانه
بابایی رضا مدیریت ورزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته اجرایی تحصیلات تکمیلی
علیپور فاطمه روانشناسی کارشناسی پیوسته کارشناس آموزش و فارغ التحصیلان
اسدالله عبدی زبان و ادبیات فارسی کارشناسی پیوسته کارشناس آموزش
باباجانی علی مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته بایگانی
علوی حمیدرضا مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته حراست
عنایتی سیده رقیع زبان و ادبیات فارسی کارشناسی پیوسته حراست
دهستانی علی کاردانی حرفه ای روابط عمومی کاردانی ناپیوسته خدمات
یداللهی عباس  انسانی  دیپلم مسئول خدمات
زارع فرهاد     خدمات
قالب وردپرس