معماری
خانه > اطلاعیه > کارگاه علمی آموزشی عکاسی اماکن تاریخی فرهنگی شهرستان آمل

کارگاه علمی آموزشی عکاسی اماکن تاریخی فرهنگی شهرستان آمل

کارگاه علمی آموزشی عکاسی اماکن تاریخی فرهنگی شهرستان آمل (خانه های قاجار،آتشکده،آرامگاه ناصرالحق، آرامگاه میربزرگ)

استاد راهنما(سرکار خانم دکتر حیدری)

قالب وردپرس