معماری
خانه > اطلاعیه > غیبت دانشجو در هر درسی نباید از ۳ جلسه…

غیبت دانشجو در هر درسی نباید از ۳ جلسه…

📢📢 قابل توجه کلیه دانشجویان محترم: با استناد به آیین نامه اجرایی آموزشی وزارت عتف مبنی بر عدم حضور دانشجو در کلاس درس، حضور دانشجو در جلسات مربوط به کلاس درس الزامی می باشد و غیبت دانشجو در هر درسی نباید از ۳ جلسه (مجموع ۱۶ جلسه) بیشتر باشد. در غیر اینصورت استاد محترم درس و آموزش مؤسسه مجاز به حذف درس مربوطه می باشند. در صورت تشخیص موجه بودن غیبت از سوی استاد محترم و شورای آموزشی تصمیم گیری در رابطه با وضعیت درس مذکور به عهده استاد درس و کمیسیون شورای آموزشی می باشد.

قالب وردپرس