معماری
خانه > اطلاعیه > تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

موسسه آموزش عالی نیما

مصوب شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی مورخه۱۰/۹/۱۳۹۷

عنوان تاریخ
انتخاب واحد اینترنتی ۵ الی ۱۰ بهمن ۹۷
انتخاب واحد با تاخیر ۱۵ و ۱۶ بهمن ۹۷
شروع کلاس ۲۳ بهمن ۹۷
حذف و اضافه اینترنتی ۱ و ۲ اسفند۹۷
حذف تک درس( اضطراری) ۷ ا الی ۱۳  اردیبهشت۹۸
امتحانات عملی ۱ الی ۱۵ خرداد ۹۸
اخذ کارت ورود به جلسه امتحان ۱ الی ۵ خرداد ۹۸
پایان کلاس ۱۱/۳/۹۸
شروع امتحانات ۱۸/۳/۹۸
پایان امتحانات

۳۰/۳/۹۸

 

قالب وردپرس